1695046.jpg
neulekorin kanssa oleva hängeltyttö siis leimasin on hänglar kukat ovat stembelgårdenista. värityksen olen tehny triamarkereilla ja fabercastle kynillä ja stumpilla